Ett unikt affärs- och kvalitetshanteringssystem

Försök inte att anpassa ditt företag till systemet, låt systemet anpassa sig till dig.

Projektledning

Projektledning är en av de viktigaste uppgifterna i företaget, utan rätt projektledning kommer du inte att kunna fatta nödvändiga beslut i tid och projektets lönsamhet kommer att minska. Korrekt projektledning ger möjlighet att hantera större mängder projekt med samma företagsresurser.

MÖJLIGHETER/ANVÄNDNING

Sätta upp projektmål

Detaljering av projektkostnaderna

Spårning av projektets framsteg

Projektets resultatrapport för vecka/månad

Projektets lönsamhet i realtid

Arkiv av projektkontrakt

Spårning av kostnaden för projektpersonalens arbetstid

Bokföringshantering

Spårning av företagets finansiella ställning är förmodligen en av de mest angelägna uppgifterna för ekonomichef eller företagschef. Hur förutspår man framtiden, om man inte vet vad som hände tidigare? Med det här systemet kommer du inte bara att kunna planera dina framtida inkomster/utgifter utan också analysera på olika sätt de finansiella indikatorerna och därmed analysera starka och svaga sidor i företagets ekonomi.

MÖJLIGHETER/ANVÄNDNING

Verktyg för spårning av kostnads- och intäktsplanering

Spårning av veckovisa betalningar

Faktureringsregistret med godkännandesystemet

Spårning av företagets ekonomiska resultat

Personalhantering

Håll all viktig information om ditt företag och dina anställda på ett ställe, få påminnelser om giltighetstid för anställdas dokument och hantera vem som får tillgång till relevant personalinformation. Hantera ditt arbete eller delegera arbete till andra, se arbetet hos andra anställda och utför arbetet i team.

MÖJLIGHETER/ANVÄNDNING

Personalregister

Tabellgenerator

Verktyg för hantering av projektrelaterade och personliga arbeten

Spårning av personalens arbetstimmar

Företagets nyhetsverktyg

Register över kandidater till företagets anställda

Inköpshantering

Det är inte så lätt att hantera inköpsströmmar, men upphandlingshanteringssystemet kan hjälpa till med detta. Beställ varor genom ett system, få bekräftelser på beställning av varor, se till att de beställda produkterna verkligen behövs, jämför priserna med de tidigare mottagna, följ leverans av varor till ditt företag, följ transport från ditt företag till den förutsedda punkten och allt detta görs på ett ställe

MÖJLIGHETER/ANVÄNDNING

Spårning av planerade inköp

Verktyg för varulogistik

Beställning av varor direkt från systemet

Spårning av utförandet av order

Jämförelse av ursprungliga inköpsplaner med riktiga

Tvivlar du på fördelarna?

Prova systemets demoversion och utvärdera systemets fördelar och möjligheter för din verksamhet.